شاهین شمالی 134 اداری خلیلی

شاهین شمالی 134 اداری خلیلی
۶
تاریخ انتشار: بیش از ۶ ماه
اجاره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
رهن: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۴ متر مربع
 • بررسی اجمالی
 • املاک مشابه
 • اماکن عمومی در دسترس

بررسی اجمالی

 • عکس ها
 • شاهین شمالی 134 اداری خلیلی
 • شاهین شمالی 134 اداری خلیلی
 • شاهین شمالی 134 اداری خلیلی
 • شاهین شمالی 134 اداری خلیلی
 • شاهین شمالی 134 اداری خلیلی
 • شاهین شمالی 134 اداری خلیلی
 • شاهین شمالی 134 اداری خلیلی
 • شاهین شمالی 134 اداری خلیلی
 • شاهین شمالی 134 اداری خلیلی
 • شاهین شمالی 134 اداری خلیلی
 • شاهین شمالی 134 اداری خلیلی
 • شاهین شمالی 134 اداری خلیلی