املاک ایران زمین(اقدسیه) املاک اخیر

 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
 • فروش آپارتمان 267 متری اقدسیه-منطقه ۱
۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳خواب
 • ۱۰ سن بنا
 • ۲۶۷ متر مربع
اقدسیه-منطقه ۱، تهران
تاریخ انتشار: ۴ ماه گذشته