املاک تهران کانال (گاندی) املاک اخیر

  • خدامی ۷۲متر
  • خدامی ۷۲متر
  • خدامی ۷۲متر
  • خدامی ۷۲متر
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ۱خواب
  • ۷۲ متر مربع
ونک، تهران
تاریخ انتشار: ۲ ماه گذشته