املاک دایموند (اقدسیه) املاک اخیر

 • اپارتمان ۱۷۰ متری اجودانیه
 • اپارتمان ۱۷۰ متری اجودانیه
 • اپارتمان ۱۷۰ متری اجودانیه
 • اپارتمان ۱۷۰ متری اجودانیه
 • اپارتمان ۱۷۰ متری اجودانیه
 • اپارتمان ۱۷۰ متری اجودانیه
 • اپارتمان ۱۷۰ متری اجودانیه
 • اپارتمان ۱۷۰ متری اجودانیه
 • اپارتمان ۱۷۰ متری اجودانیه
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳خواب
 • ۱۷۰ متر مربع
آجودانیه، تهران
تاریخ انتشار: ۲ هفته گذشته