املاک دیپلمات(قیطریه) املاک اخیر

 • واحد ۱۷۷ متری قیطریه خیابان رحمانی/
 • واحد ۱۷۷ متری قیطریه خیابان رحمانی/
 • واحد ۱۷۷ متری قیطریه خیابان رحمانی/
 • واحد ۱۷۷ متری قیطریه خیابان رحمانی/
 • واحد ۱۷۷ متری قیطریه خیابان رحمانی/
 • واحد ۱۷۷ متری قیطریه خیابان رحمانی/
 • واحد ۱۷۷ متری قیطریه خیابان رحمانی/
 • واحد ۱۷۷ متری قیطریه خیابان رحمانی/
 • واحد ۱۷۷ متری قیطریه خیابان رحمانی/
۳,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳خواب
 • ۶ سن بنا
 • ۱۷۷ متر مربع
قیطریه-منطقه ۱، تهران
تاریخ انتشار: ۱ ماه گذشته