املاک ساتراپ (جنت آباد جنوبی) املاک اخیر

 • فروش آپارتمان 113 متری جنت آباد, جنت آباد جنوبی, مجاهد کبیر
 • فروش آپارتمان 113 متری جنت آباد, جنت آباد جنوبی, مجاهد کبیر
 • فروش آپارتمان 113 متری جنت آباد, جنت آباد جنوبی, مجاهد کبیر
 • فروش آپارتمان 113 متری جنت آباد, جنت آباد جنوبی, مجاهد کبیر
 • فروش آپارتمان 113 متری جنت آباد, جنت آباد جنوبی, مجاهد کبیر
 • فروش آپارتمان 113 متری جنت آباد, جنت آباد جنوبی, مجاهد کبیر
 • فروش آپارتمان 113 متری جنت آباد, جنت آباد جنوبی, مجاهد کبیر
 • فروش آپارتمان 113 متری جنت آباد, جنت آباد جنوبی, مجاهد کبیر
 • فروش آپارتمان 113 متری جنت آباد, جنت آباد جنوبی, مجاهد کبیر
 • فروش آپارتمان 113 متری جنت آباد, جنت آباد جنوبی, مجاهد کبیر
 • فروش آپارتمان 113 متری جنت آباد, جنت آباد جنوبی, مجاهد کبیر
 • فروش آپارتمان 113 متری جنت آباد, جنت آباد جنوبی, مجاهد کبیر
 • فروش آپارتمان 113 متری جنت آباد, جنت آباد جنوبی, مجاهد کبیر
 • فروش آپارتمان 113 متری جنت آباد, جنت آباد جنوبی, مجاهد کبیر
 • فروش آپارتمان 113 متری جنت آباد, جنت آباد جنوبی, مجاهد کبیر
 • فروش آپارتمان 113 متری جنت آباد, جنت آباد جنوبی, مجاهد کبیر
 • فروش آپارتمان 113 متری جنت آباد, جنت آباد جنوبی, مجاهد کبیر
 • فروش آپارتمان 113 متری جنت آباد, جنت آباد جنوبی, مجاهد کبیر
 • فروش آپارتمان 113 متری جنت آباد, جنت آباد جنوبی, مجاهد کبیر
 • فروش آپارتمان 113 متری جنت آباد, جنت آباد جنوبی, مجاهد کبیر
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳خواب
 • ۱۱۳ متر مربع
مجاهد کبیر، جنت آباد جنوبی
تاریخ انتشار: ۴ ماه گذشته