املاک شهر ۲(جردن) املاک اخیر

  • جردن ۲۷۰ متر اکازیون
  • جردن ۲۷۰ متر اکازیون
  • جردن ۲۷۰ متر اکازیون
  • جردن ۲۷۰ متر اکازیون
  • جردن ۲۷۰ متر اکازیون
  • جردن ۲۷۰ متر اکازیون
  • جردن ۲۷۰ متر اکازیون
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • ۳خواب
  • ۱۵ سن بنا
  • ۲۷۰ متر مربع
جردن، تهران
تاریخ انتشار: ۳ روز قبل