مسکن فدک (اندرزگو) املاک اخیر

 • ساختمان مسکونی در سه طبقه فرمانیه یکجا فروش
 • ساختمان مسکونی در سه طبقه فرمانیه یکجا فروش
 • ساختمان مسکونی در سه طبقه فرمانیه یکجا فروش
 • ساختمان مسکونی در سه طبقه فرمانیه یکجا فروش
 • ساختمان مسکونی در سه طبقه فرمانیه یکجا فروش
 • ساختمان مسکونی در سه طبقه فرمانیه یکجا فروش
 • ساختمان مسکونی در سه طبقه فرمانیه یکجا فروش
 • ساختمان مسکونی در سه طبقه فرمانیه یکجا فروش
 • ساختمان مسکونی در سه طبقه فرمانیه یکجا فروش
 • ساختمان مسکونی در سه طبقه فرمانیه یکجا فروش
 • ساختمان مسکونی در سه طبقه فرمانیه یکجا فروش
 • ساختمان مسکونی در سه طبقه فرمانیه یکجا فروش
 • ساختمان مسکونی در سه طبقه فرمانیه یکجا فروش
 • ساختمان مسکونی در سه طبقه فرمانیه یکجا فروش
 • ساختمان مسکونی در سه طبقه فرمانیه یکجا فروش
 • ساختمان مسکونی در سه طبقه فرمانیه یکجا فروش
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳خواب
 • ۵۲۵ متر مربع
فرمانیه، تهران
تاریخ انتشار: ۱ ماه گذشته